Keçiören Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Keçi̇ören Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi üstüne icra tarafınca taşınmazın bulunduğu yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üstüne konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin kalkması, ispat tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığı ile ev üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya ilgili tutarın yatırılması ile haciz kaldırılması konusunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması için istekte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen miktarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu taraf haciz mevzusu borcunu belirli süre içinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. İstek sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz halinde alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan kişi, icrada borçlu kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun bütününü icra veznesine depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirir ise mülk üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami zaman zarfı içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP