Keçiören İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Keçi̇ören İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs ya da vekil olan tarafın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı zamanda daire tarafınca müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli durumların var olduğuna dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun yatırılması ile haczin kalkması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili makama mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin toplanması için talepte bulunulur. Bunun üstüne belirli miktarın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borcu olan taraf veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli süre içinde ya da belirli sürelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olmaktadır. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış isteme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun tamamını icra ödeme noktasına depo ederek evdeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan şahıs ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP