Keçiören Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Keçi̇ören Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı kişinin talebi ile borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli süreler içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun bütününü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talep etmezse bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olur. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki şahıs mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın isteği ile borçlunun malvarlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan bilgiler bağlamında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı tarafınca talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Şayet kişi taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP