Kemalpaşa Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kemalpaşa Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu olanın adına kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan şahıs vasıta üstündeki hacizden haberdar olur. Arabayı satın alırken araç üzerindeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra evrakında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin vasıta üstündeki var olan haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir yanlışından kaynaklanmış olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşılarak da araba üzerindeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz durumlara ilave olarak araca haciz konulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi haczi olan taşınır hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez ya da istek geri alınarak da kanuni müddette yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli taşınırın satışının yapılması yönünde istek bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalktığının tespiti durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi o vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da şayet borçlu olan şahıs kesinleşmiş icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenli tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP