Kemalpaşa Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kemalpaşa Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı kişi borçlu adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde tarafa hızlı ve hukuka uyumlu bir biçimde destek sağlayarak söz edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri tercih edip şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli nitelikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Araç üzerine koyulmuş olan araç haciz, dairedeki memurların yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzer bir olayda haciz koyan daireye itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve olası bir yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacağı olan şahsın anlaşarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması durumunda alacaklı taraf talebiyle araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu kişi olarak adlandırılan şahsın borcu bulunmadığında karar onanır ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP