Kemalpaşa Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kemalpaşa Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebi ile borçlu tarafın yerinin üstüne alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğünce haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tümünü ödemediğinde haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi arsası üstüne haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi halde yerin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu olan tarafın veya kuruluşun üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu tarafın, arsası üzerine konmuş haczin kalkması adına belirli adımları yapması gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar kapsamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu yerin satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olanın vereceği taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Yine de taraf taahhüt verdiği zamana uymaz ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı daima haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en kalıcı adımlar ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP