Kemalpaşa Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kemalpaşa Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekilin isteği üstüne icra tarafınca gayrimenkulün yer aldığı yerdeki tapuya yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına talepte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen borcun icradaki vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere yazarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli zaman içerisinde veya belli başlı vadelerle yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokolle haciz kaldırılabilmesi söz konusu olur. Güncel konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman içerisinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun bütününü vezneye depo edip taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade eder ise taşınmaz üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman zarfı içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP