Kemalpaşa İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kemalpaşa İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi ya da vekil şahsın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile koyulur. Ayrıca daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli koşulların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesiyle haczin kalkması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik masrafının ayarlanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belli olan meblağın icra veznesine ödenmesiyle icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borcu olan taraf yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde yahut belli başlı süreler ile ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olabilir. Bu husus adına ilgili makama talepte bulunulur. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczedilmesinde alacaklının satış isteme süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haczi düşürme dilekçesi ile birlikte iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip evdeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı şahıs veya vekaleti olan taraf borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP