Kemalpaşa Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kemalpaşa Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman aralıkları içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı şahsa borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlu olan tarafın mallarına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin ya da borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlu olanın vereceği taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapse mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP