Kınık Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kınık Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcından sonrasında tarafın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu tarafın ismine kaydı olan araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan taraf araç üstündeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alırken araba üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını önlemek için en pratik ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra dosyasında bulunan masraflar ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin vasıta üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir hatasından kaynaklı olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanlışını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilave olarak araca haciz konulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi haczi olan taşınır kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez yahut istek geri alınarak da kanuni zamanda yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli arabanın satışının yapılabilmesi kapsamındaki istek bir kere geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi mevcut araca yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami zaman içinde en pratik yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP