Kınık Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kınık Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kaydı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kabul edilmişse alacaklı şahıs borçlu taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde tarafa en çabuk ve hukuka uygun bir yapıda hizmet sağlayarak bahsedilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli yapıda kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcut ise ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması gerekir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespit edilmesi: Araç üzerine konulan araç haczi , icradaki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir durumda haciz koyan daireye itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgının olmasına kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan kişinin anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan tarafın isteği ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin süre sebebi ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Fakat alacaklı kişi bu zaman zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan şahıs olarak nitelendirilen tarafın borcu bulunmadığında karar verilir ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hatayla araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP