Kınık Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kınık Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklının isteği ile borçlu olan tarafın arsasının üstüne alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borçlu kendisine iletilen ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer ilgili kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi 1 sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arazisi üzerine haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda yerin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış uygulaması sonuçlandırılamayacaktır. Bu nedenle alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlu tarafın yahut kurumun üzerinde yer alan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, arazisi üstüne konulmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın yahut borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malların satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan kişinin vereceği taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Yine de ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu süre zarfına uymazsa cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en hızlı adımlar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP