Kınık Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kınık Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacaklı veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından mülkün yer aldığı yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine konulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kaldırılması, menfi tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üzerine koyulan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icradaki vezneye yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belli başlı süre içinde veya bazı vadelerle yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Güncel konu için icraya talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kalkması

İİK'de gayrimenkullerin haciz halinde alacaklının satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, icrada borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın bütününü icradaki vezneye depolayıp ev üstündeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacağı olan kişi ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise mülk üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari süre içinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP