Kınık İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kınık İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulur. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli şartların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, ispat davası, ilaveten alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması kapsamında destek olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut dosyanın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan taraf yahut kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkması bahis konusu olmaktadır. Mevcut husus adına icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı tarafın satış isteme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı kişi satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesiyle birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup mevcut borcun hepsini vezneye depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı şahıs veya vekaleti olan taraf ödemeyi aldığını veya alacaktan feragat ettiğini ilgili makama iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP