Kınık Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kınık Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu tarafın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman aralıkları içinde borçlu olan taraf kendisine iletilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı şahsa borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olan kişinin malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kalkması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlunun vereceği taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Şayet kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP