Kiraz Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ki̇raz Araba Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan taraf zararına icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacağı olan şahsın isteği ile borçlu kişinin ismine kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan taraf araba üstündeki hacizden haberdar olabilir. Vasıtayı satın aldığında araba üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan taraf benzeri bir durumda yol göstermekte, haczi olan arabanın satılmasını önlemek için en pratik ve güvenilir alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında mevcut olan masraflar ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araba üzerindeki haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir hatasından kaynaklı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanlışlarını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız senaryolara ilave olarak araca haciz koyduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satılması yönündeki istek bir kereye mahsus geri alınır. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olur. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşen icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi minimum süre içinde en güvenilir teknikler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP