Kiraz Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ki̇raz Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı taraf borçlu adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en pratik ve hukuka uyumlu bir biçimde hizmet sağlayarak bahsedilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri tercih ederek tarafı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli yapıda kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun saptaması: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir durumda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklının anlaşıp kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşılması durumunda alacaklı olan tarafın talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin süre sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs mevcut süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu kişi olarak gösterilen tarafın borcu bulunmadığında karar verilir ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP