Kiraz Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ki̇raz Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının talebi ile borçlu kişinin arsasının üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun hepsini ödemezse haciz süreci gerçekleşecektir. Ekstra olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf yeri üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin veya kurumun üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, yeri üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belli uygulamaları hayata geçirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Buna rağmen unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de arsanın üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği zaman aralığında uyum sağlamaz ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP