Kiraz Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ki̇raz Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın mülkü üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin isteği üstüne icra tarafından taşınmazın yer aldığı lokasyondaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üstüne konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşürülmesi, menfi tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili borcun yatırılması ile haciz kalkabilmesi mevzuunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen miktarın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu taraf haciz konusu ödeyeceği tutarı belli zaman içerisinde yahut bazı vadelerle ödeyeceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi konu olur. Güncel konu için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa taşınmaz üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borçlu olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borcu olan taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun tamamını icra veznesine depolayıp ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep eder.

haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise ev üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman içerisinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP