Kiraz İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ki̇raz İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi ya da vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle koyulmaktadır. Ayrıca daire tarafınca müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli şartların varlığına dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsilat ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ödeme tutarının ayarlanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan kişi ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli süreler ile ödeyebileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olur. Bu husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczinde alacaklı kişinin satış isteme müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir senaryoda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs ya da vekili borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP