Kiraz Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ki̇raz Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının talebi ile borçlu tarafın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralığı içinde borçlu olan kendine iletilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmez ise bahsedilen haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda oldukça ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olanın talebi ile borçlu olan tarafın varlıklarına el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle dahi tapu haczi kaldırılır. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP