Kızılcahamam Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kızılcahamam Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcı sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan tarafın isteğiyle borcu olan kişinin ismine kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan araba adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan arabayı alan taraf araç üstündeki hacizden haberdar olmaktadır. Arabayı satın alır iken vasıta üstündeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs böyle bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satışını önlemek için en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araba üzerindeki mevcut haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından ötürü olmaktadır. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir negatif sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşma sağlanarak da araç üstündeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içinde istenmez yahut talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satışının yapılması yönünde talep bir kere geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesin olan icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP