Kızılcahamam Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kızılcahamam Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde şahsa en çabuk ve hukukla uyumlu bir nitelikte destek vererek sözü edilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli yapıda kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve varsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun tespiti: Araç üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilip haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı taraf anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan kişi talebiyle araç üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı taraf satış talep etmelidir. Fakat alacaklı şahıs bu süre zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu kişi olarak adlandırılan tarafın borçlu olmadığına karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP