Kızılcahamam Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kızılcahamam Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlunun taşınmazının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içerisinde borçlu kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arazisi üstüne haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi halde yerin satışını arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin ya da şirketin üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belli başlı uygulamaları hayata geçirmesi gerekir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun yahut borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Yine de unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu yerin satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu kişinin vermesi gereken taahhüt ile de arazinin üstünde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uyum göstermez ise hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP