Kızılcahamam Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kızılcahamam Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın gayrimenkulü üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekilin isteği doğrultusunda icra tarafınca taşınmazın yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla ev üzerine koyulan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kalkabilmesi alanında yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenen miktarın icradaki vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılması mevzu bahis olabilir. Bu husus için icra müdürlüğüne talepte bulunulur. İstek sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa ev üstündeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, icrada borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın hepsini icradaki vezneye depolayıp ev üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade eder ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP