Kızılcahamam İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kızılcahamam İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil şahsın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile koyulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli koşulların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haciz düşmesi, ispat davası, haricen tahsilat ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında destek olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ödeme tutarının ayarlanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirli miktarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere yazarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu taraf ya da kurum, haciz konusu borcunu belirli zaman içerisinde yahut belirli vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kalkması söz konusu olur. Bu husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczedilmesinde alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan şahıs satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo ederek taşınmazdaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı taraf veya vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP