Kızılcahamam Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kızılcahamam Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı kişinin isteğiyle borçlu olan tarafın taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan süreler içinde borçlu olan kişi kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki şahıs mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu olanın varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında eğer ki borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP