Konak Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Konak Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu zararına icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın talebiyle borçlunun adına kayıtlı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araç için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan vasıtayı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi böyle bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satışını önlemek adına en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında yer alan masraflar ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat vasıta üzerindeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanılgısından kaynaklanmış olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üzerindeki mevcut haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin hatasını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız durumlara ek olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan şahıs haczi olan mal kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni müddette yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli vasıtanın satılabilmesi kapsamındaki istek bir kere geri çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi o araca uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesinleşen takipte borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari süre içinde en pratik teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP