Konak Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Konak Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi kabul edilmişse alacaklı borçlu şahıs adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde şahsa hızlı ve hukuk ile uyumlu bir biçimde destek vererek mevzu bahis sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza şartları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gerekir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespit edilmesi: Vasıta üzerine koyulmuş olan araç haciz, icradaki memurların yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir halde haciz koyan daireye itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılmalıdır . İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve yanılgıların olup olmadığında kanıt getirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı kişinin anlaşma sağlayıp kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı şahıs ile mutabık olunması durumunda alacaklı olan kişinin isteğiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan taraf bu süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu taraf olarak gösterilen kişinin borcu bulunmadığında karar kılınır ise araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP