Konak Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Konak Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın arazisinin üzerine alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek haciz konusu mallar adına alacaklı bir yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arazisi üzerine haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış uygulaması gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlunun ya da kuruluşun üstünde bulunan arazisine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, yeri üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belli başlı adımları yerine getirmesi şarttır. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar kapsamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamaz. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu arsanın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu kişinin verecek olduğu taahhütle de arsanın üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılır. Yine de taraf taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamaz ise cezaya tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir adımlar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP