Konak Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Konak Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin mülkü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi doğrultusunda icra tarafından evin yer aldığı yerdeki tapuya yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine konan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözünde bulunulması, haczin kaldırılması, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu ödeyeceği borcu belirli zaman içinde yahut bazı vadeler ile yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, takipte borçlu olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borçlu veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili tutarın tamamını vezneye depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin kalkmasını talep edebilir.

ilaveten tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade ederse taşınmaz üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP