Konak İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Konak İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda icra dairesince müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı etkenlerin var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılması konusunda destek sağlamaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin ayarlanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan meblağın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu olan taraf veya kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde ya da belli sürelerle ödeyebileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Bu husus adına ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklının satış talep etme zaman zarfı 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan taraf satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini vezneye depo ederek gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı olan taraf veya vekili ödemeyi tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP