Konak Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Konak Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olanın talebi ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu kişi kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu şahsın varlıklarına el konulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olan şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu olanın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP