Körfez Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Körfez Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı tarafın talebiyle borcu olan kişinin ismine kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan kişi araç üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araba üzerindeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını engellemek için en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından dolayı olabilir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araba üstündeki hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak araca haciz konduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satışının yapılması bağlamındaki talep bir defaya mahsus geri alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi o mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesin olan icrada borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en kalıcı yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP