Körfez Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Körfez Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlunun taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takibi kesinleşmiş ise alacaklı borçlu adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa en başarılı ve hukuka uygun bir biçimde hizmet sağlayarak söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru uygulamaları tercih ederek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının saptaması: Araç üstüne koyulan araç haczi , dairedeki memurların yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Böyle bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı şahsın talebi ile araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı taraf bu süre zarfı içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan taraf olarak gösterilen kişinin borcu bulunmadığında karar kılınırsa araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP