Körfez Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Körfez Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklı tarafın talebi ile borçlunun yerinin üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun hepsini ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Ek olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi yeri üzerine haciz konulacak veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın yahut kurumun üstünde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konmuş haczin yok edilmesi için belli adımları yapması mecburidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamamaktadır. Yine de es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlu olanın verecek olduğu taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Buna rağmen ilgili taraf taahhüt verdiği zamana uymaz ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz talebinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en kalıcı adımlarla çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP