Körfez Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Körfez Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın evi üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği üzerine icra tarafınca mülkün yer aldığı yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üstüne koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin kalkması, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla gayrimenkul üzerine koyulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçluya borcun yatırılması ile haciz kalkabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz konusu ödeyeceği borcu belirli süre içinde yahut belirli vadeler ile yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Bu konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Bu zaman zarfı içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, takipte borçlu kişi olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup tutarın bütününü icra veznesine depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman zarfı içerisinde en doğru yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP