Körfez İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Körfez İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli durumların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılması ile haczin kalkması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilip icraya dosyanın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirlenen meblağın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu kişi ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli sürelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması bahis konusu olmaktadır. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczinde alacaklı tarafın satış talep etme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun hepsini icra veznesine depo edip konuttaki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı taraf ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP