Körfez Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Körfez Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan şahsın talebiyle borçlunun taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman aralıkları içerisinde borçlu olan kişi kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendi kendine yok olmuş olur. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu şahsın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu şahsın yahut borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılacaktır. Şayet alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP