Küçükçekmece Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Küçükçekmece Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olur. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlunun adına kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araba için satış isteyerek alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilir. Aracı satın alırken araba üzerindeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en hızlı ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyasında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araç üstündeki var olan haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından dolayı olur. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki haczin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgısını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız durumlara ilaveten araca haciz koyduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez ya da talep geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satılabilmesi kapsamındaki istek bir kereye mahsus geriye alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması gibi tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da şayet borçluya kesinleşmiş takipte borçluya olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi azami süre içinde en pratik teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP