Küçükçekmece Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Küçükçekmece Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınmaz ve taşınır mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan vasıtalara haciz konulması işlemidir. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı borcu olan şahıs adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde tarafa en pratik ve hukuk ile uyumlu bir şekilde destek verip bahsi geçen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yolları tercih edip şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş farklı şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının belirlemesi: Araç üstüne koyulan araç haczi , dairedeki memurların bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzer bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve herhangi bir yanılgının olmasına kanaat geliştirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan tarafın anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan kişinin talebiyle araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davası ile borcu olan kişi olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar verilir ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP