Küçükçekmece Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Küçükçekmece Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borcu olan kişiye alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun arsasının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek haciz konusu mallar adına alacaklı taraf bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda epey detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu şahsın yahut kuruluşun üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üzerine konulmuş haczin kalkması için belli başlı uygulamaları yerine getirmesi gerekir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın yahut borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Buna rağmen unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malların satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise arazideki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olanın vermesi mecburi taahhütle de arsanın üzerinde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uymazsa hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP