Küçükçekmece Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Küçükçekmece Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın mülkü üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacaklı ya da vekilin talebi üstüne icra tarafından taşınmazın bulunduğu konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşürülmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konduğunu belirleyerek borçluya ilgili borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haciz konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, masrafı ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz mevzusu borcunu belli zaman içinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi konu olabilir. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili borcun hepsini icra veznesine depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin düşmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsilat veya alacaktan feragat

Alacaklı veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami zaman zarfı içerisinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP