Küçükçekmece İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Küçükçekmece İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonra borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi yahut vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile koyulur. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli başlı şartların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödemesinin toplanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belli olan meblağın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu olan kişi yahut kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı süreler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile mevcut haczin kalkması söz konusu olabilmektedir. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklı olan kişinin satış isteme zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip evdeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı şahıs veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP