Küçükçekmece Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Küçükçekmece Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu tarafın gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan zaman içinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmezse bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olmaktadır. Alt kısımda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu şahsın mallarına el konulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler bağlamında eğer borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin ya da borçlu olan tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP