Levent Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Levent Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olur. Kesin olan icra takibince alacağı olan şahsın talebi ile borcu olan kişinin ismine kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli vasıta adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan kişi vasıta üstündeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken vasıta üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçluya bu tarz bir olayda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını önlemek adına en güvenilir ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra dosyasında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araba üzerindeki haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından dolayı olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakları saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız durumlara ek olarak araca haciz koyduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılması resmi zaman içinde istenmez ya da istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir kere geri çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı mevcut araca yönelik olarak, haczin konulması ve korunması benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesinleşmiş icrada borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilmektedir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi asgari süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP