Levent Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Levent Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz koyulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan şahıs borçlu kişi adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde tarafa en profesyonel ve hukuka uygun bir nitelikte destek sağlayarak sözü edilen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri tercih ederek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve varsa ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması mecburidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespit edilmesi: Araç üstüne konulan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzer bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı şahsın anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile mutabık olunması durumunda alacaklının isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin süre nedeniyle düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan şahıs mevcut süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak nitelendirilen şahsın borçlu olmadığına karar verilir ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP