Levent Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Levent Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin yerinin üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içerisinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun hepsini ödemez ise haciz süreci gerçekleştirilir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi 1 sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda çok daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf taşınmazı üzerine haciz konulacak ya da hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arazinin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış uygulaması gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin ya da şirketin üstünde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlunun, yeri üstüne konmuş haczin kalkması adına belirli süreçleri gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Buna rağmen atlamamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu kişinin vermesi gereken taahhütle de arazinin üzerinde yer alan tapu haczi kaldırılabilir. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en pratik uygulamalar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP