Levent Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Levent Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın gayrimenkulü üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi üstüne icra tarafından gayrimenkulün bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin kalkması, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığı ile mülk üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yardımcı olmaktadı. Haczin konduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödemesini belirli zaman içerisinde ya da bazı vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle haciz kalkabilmesi söz konusu olabilir. Mevcut husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup tutarın tamamını vezneye depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin düşmesini talep edebilir.

ilaveten tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade eder ise mülk üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman zarfı içerisinde en güvenli yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP