Levent İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Levent İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçluya borcun yatırılması ile haczin kaldırılması konusunda destek olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekillik masrafının ayarlanması için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belli olan tutarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere yazarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan şahıs veya kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı vadeler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması mevzu bahis olur. Mevcut konu için icraya talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo edip ev üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP